Chính Sách Bảo Mật

1: Thu thập thông tin cá nhân

Cauvongtinhyeu.vn chính sách bảo mật cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại trang web này như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang website hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi sử dụng trang web, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được đăng lên và thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tịnh tiến, chứ không phải hồi tố. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập trang web để đảm bảo rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào. Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

2. Sử dụng  thông tin cá nhân

Cauvongtinhyeu.vn thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của” Chính sách bảo mật” đã được đưa ra

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ với bạn các hình thức như: gửi thư ngỏ lời, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thư về tin tức mới nhất, voucher giảm giá, sự kiện sắp tới được diễn ra hoặc thông tin tuyển dụng

3. Chia sẻ thông tin cá nhân

Ngoại trừ một số thông tin cá nhân đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ mọi thông tin cá nhân của quý khách ra bên ngoài

Trong một số trường hợp sau đây chúng tôi sẽ cung cấp thông tin ra bên ngoài

  • Khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật về điều tra
  • Trong trường hợp chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật
  • Tình huống khẩn cấp để bảo vệ quyền và an toàn cho nhân viên.

4. Truy xuất thông tin cá nhân của bạn.

Bất cứ thời điểm nào quý khách cũng có thể yêu cầu và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình.