Trang chủBlog Tiền tệ - Tài chínhHướng dẫn cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hướng dẫn cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một phần không thể thiếu trong bộ hồ sơ của báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Đây là một loại báo cáo tài chính thể hiện dòng tiền ra và dòng tiền vào của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Vậy đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ như thế nào? Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ hiện nay.

Hiểu thế nào Báo cáo lưu chuyển tiền tệ?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bản báo cáo tài chính doanh nghiệp nhằm tổng hợp lại tình hình thu, chi tiền tệ của doanh nghiệp theo 3 hoạt động là Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo 1 trong 2 phương pháp là trực tiếp và gián tiếp.

cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Các dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dòng tiền từ các hoạt động kinh doanh gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động kinh doanh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư gồm các khoản thu chi liên quan các hoạt động đầu tư, mua sắm hoặc thanh lý các tài sản cố định cũng như các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động huy động và hoàn trả vốn cho chủ nợ, mua lại cổ phần, chia lãi cho nhà đầu tư, chia cổ tức cho cổ đông trong doanh nghiệp.

Hướng dẫn cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp nhà quản trị nhận định rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp, cụ thể là các dòng tiền vào và dòng tiền ra của doanh nghiệp nhằm đưa ra được kế hoạch tài chính hiệu quả trong tương lai.

cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cách đọc và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ dựa trên 3 loại dòng tiền:

Phần Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

Thực hiện phân tích qua tỷ số hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cần phân tích tỷ trọng từ các dòng tiền được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh. Từ đó, nắm được từ hoạt động kinh doanh mà có được bao nhiêu phần trăm dòng tiền trong tổng số tiền lưu chuyển được từ các hoạt động. Theo đó, phân tích hoạt động trên được thực hiện bằng các công thức sau:

Tỷ trọng Lưu chuyển tiền từ Hoạt động kinh doanh= (lưu chuyển từ Hoạt động kinh doanh /Tổng lưu chuyển từ các hoạt động) *100%.

Tỷ trọng dòng tiền thu từ hoạt động kinh doanh=(Dòng tiền thu từ Hoạt động kinh doanh /Tổng dòng tiền thu các hoạt động) *100%.

Tỷ trọng dòng tiền chi từ hoạt động kinh doanh=( Dòng tiền chi từ Hoạt động kinh doanh /Tổng dòng tiền chi các hoạt động) *100%.

Phần Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

Một doanh nghiệp sẽ cần phải chi tiền cho các tài sản như trang thiết bị, tòa nhà, đất đai… để phát triển cũng như duy trì hoạt động kinh doanh của mình. Một doanh nghiệp cũng sẽ bán những tài sản này khi chúng đã lỗi thời hoặc khi cần tài trợ cho việc mua sắm tài sản mới. Những hoạt động được gọi là hoạt động đầu tư. Phần hoạt động đầu tư của báo cáo LCTT thường bao gồm cả tiền mặt được tạo ra bằng việc bán tài sản và chi trả cho việc mua tài sản. Dòng tiền vào được biểu thị bằng số dương và dòng tiền ra được biểu thị bằng số âm trong phần đầu tư của báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Các hoạt động đầu tư của một doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào bản chất và lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp đó. Ví dụ, việc mua đất của một công ty thời trang sẽ được coi là hoạt động đầu tư trong khi nó sẽ được coi là một hoạt động vận hành cho một công ty bất động sản.

Bằng công thức tương tự thì có thể tính được các tỷ trọng: Tỷ trọng lưu chuyển từ Hoạt động Đầu tư, tỷ trọng dòng tiền thu từ Hoạt động Đầu tư, tỷ trọng dòng tiền chi từ Hoạt động Đầu tư

Phần Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

Cũng tương tự cách tính trên, tính được Tỷ trọng lưu chuyển từ hoạt động tài chính (HĐTC), tỷ trọng dòng tiền thu từ HĐTC, tỷ trọng dòng tiền chi từ HĐTC.

Bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc cung cấp vốn cho một doanh nghiệp đều được coi là hoạt động tài chính. Điều này bao gồm các hoạt động phát hành cổ phiếu, vay tiền, trả cổ tức, trả lãi cho số tiền đã vay, v.v … Dòng tiền vào được biểu thị bằng số dương và dòng tiền ra được biểu thị bằng số âm trong phần tài chính của báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập trên cơ sở sự cân đối giữa lượng tiền trong kỳ báo cáo tính theo công thức sau:

Tiền chi trong kỳ + Tiền tồn cuối kỳ = Tiền tồn đầu kỳ + Tiền thu trong kỳ.

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ mà chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc, mong rằng sẽ giúp bạn vận dụng nó vào công việc của mình một cách tốt nhất có thể. Chúc bạn thành công!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

phổ biến

BÌNH LUẬN