Trang chủBlog Tiền tệ - Tài chínhKiến thức mới về bảng cân đối kế toán và báo cáo...

Kiến thức mới về bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là đều là các loại báo cáo trong bộ hồ sơ của báo cáo tài chính của doanh nghiệp được các nhà đầu tư và các bên liên quan khác quan tâm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn nhầm lẫn giữa hai loại báo cáo tài chính này. Vậy sự khác biệt giữa bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu sự khác biệt này qua bài viết sau đây nhé!

Hiểu thế nào là bảng cân đối kế toán?

Bảng cân đối kế toán được hiểu là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh một cách tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện doanh nghiệp đang sở hữu và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp được xác định tại một thời điểm nhất định. Các số liệu mô tả trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện doanh nghiệp đang sở hữu theo cơ cấu của tài sản và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó của doanh nghiệp. Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán thì có thể nhận xét, đánh giá phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.

bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Các khái niệm kế toán sử dụng trong quá trình lập Bảng cân đối kế toán:

  • Khái niệm hiện thực /khái niệm ghi nhận doanh thu: Doanh thu phải được ghi nhận khi kiếm được.
  • Khái niệm phù hợp: Tất cả các chi phí phát sinh trong kỳ kế toán với doanh thu được ghi nhận trong cùng kỳ.
  • Khái niệm Accrual: Các chi phí được ghi nhận khi chúng phát sinh, không phải khi thanh toán; doanh thu được ghi nhận trên thực tế hoạt động của doanh nghiệp và không phải khi nhận được thanh toán.

Hiểu thế nào là báo cáo lưu chuyển tiền tệ?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bản báo cáo tài chính doanh nghiệp nhằm tổng hợp lại tình hình thu, chi tiền tệ của doanh nghiệp theo 3 hoạt động là Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo một trong hai phương pháp là trực tiếp và gián tiếp.

bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ

3 dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dòng tiền từ các hoạt động kinh doanh gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động kinh doanh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư gồm các khoản thu chi liên quan các hoạt động đầu tư, mua sắm hoặc thanh lý các tài sản cố định cũng như các khoản đầu tư vốn dài hạn.

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động huy động và hoàn trả vốn cho chủ nợ, mua lại cổ phần, chia lãi cho nhà đầu tư, chia cổ tức cho cổ đông trong doanh nghiệp.

bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Sự khác biệt giữa bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 

Cơ sở để so sánh Bảng cân đối kế toán Báo cáo lưu chuyển tiền mặt
Ý nghĩa Một báo cáo cho thấy các tài sản thuộc sở hữu và các khoản nợ chưa thanh toán của doanh  nghiệp. Một tuyên bố cho thấy dòng tiền vào và ra của công ty, nghĩa là sự chuyển động của tiền mặt trong năm.
Phân loại thành Hai phần:

– Tài sản

– Số vốn đang sở hữu và Nợ phải trả của doanh nghiệp.

Ba phần:

– Lưu chuyển trong Hoạt động kinh doanh

– Lưu chuyển trong Hoạt động đầu tư

– Lưu chuyển trong Hoạt động tài chính

Tầm quan trọng Thể hiện tình hình tài chính Cơ sở quan trọng trong việc lập ngân sách và dự báo.
Thông tin được tiết lộ Tài sản. Vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. Chuyển động của tiền mặt và các loại tương đương tiền.
Nền tảng Bảng cân đối kế toán chuẩn bị để xem xét tài khoản lãi và lỗ của doanh nghiệp. Báo cáo luân chuyển tiền tệ được chuẩn bị để xem xét tài khoản lãi và lỗ và bảng cân đối kế toán.
Thời gian lập Được chuẩn bị cho một ngày cụ thể, thường là sau khi hoàn thành năm tài chính của doanh nghiệp. Thời gian lập là một giai đoạn cụ thể.
Mối quan hệ Báo cáo cân đối kế toán không được lập trên cơ sở Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập trên cơ sở bảng cân đối kế toán

Kết luận

Việc lập ra Bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền mặt là nhu cầu của các doanh nghiệp để biết hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp. Đều là các báo cáo tài chính quan trọng nhưng giữa chúng sẽ có sự khác nhau. Một mặt, cung cấp một bức tranh rõ ràng về tài sản của công ty và các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp là bảng cân đối kế toán. Mặt khác, tổng quan về những thay đổi của tiền mặt và tương đương tiền trong năm được thể hiện qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đọc đã có những kiến thức cơ bản về sự khác biệt giữa bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Nếu còn thắc mắc gì vui lòng để lại bình luận để chúng tôi giải đáp thêm nhé! 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

phổ biến

BÌNH LUẬN